I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Danuta Sokołowska - Sędzia Sądu Okręgowego

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Urszula Ślizień - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Adela Kozarzewska

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 221 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 727

fax: 94 34 28 892

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego.

W ramach wydziału funkcjonuje również Sekcja Spraw Rodzinnych.

Prowadzone repertoria

  • C - dla spraw wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu o wartości sporu przekraczającej 75.000,- zł;
  • Ns - dla spraw cywilnych, rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego, a w szczególności o ubezwłasnowolnienie;
  • Nc - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym o wartości sporu przekraczającej 75.000,- zł;
  • Co - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, odtworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia, o nadanie klauzuli wykonalności z wyłączeniem spraw o symbolach 104b i 104E, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • Ns Rej. - dla spraw rejestrowych z zakresu dzienników i czasopism.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny