Petycje

Petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych.

W dniu 16 stycznia 2017 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej została złożona Petycja w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, w szczególności w umowach kredytowych.

Na podstawie zarządzenie z dnia 24 stycznia 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził rozpoznanie petycji jako wielokrotnej i wyznaczył termin 14 dni oczekiwania na dalsze petycja w tym samym przedmiocie licząc od dnia ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Aktualnie trwa analiza treści petycji w kontekście oceny przydatności merytorycznej załączonych do petycji materiałów w pracy orzeczniczej sędziów.

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b.d.
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b.d.