Kolegium

Skład kolegium

Przewodniczący:

Sędzia SO Marek Ciszewski - Prezes Sądu Okręgowego

Członkowie:

Sędzia SO Bogdan Lewandowski

Sędzia SO Adam Bubacz

Sędzia SO Małgorzata Lubelska

Sędzia SO Janusz Skibicki

Sędzia SR Małgorzata Wiśniewska

Sędzia SR Robert Kucharski

Sędzia SR Jacek Kraszewski

Sędzia SR Monika Zabel-Szafer

Zakres działalności

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

  1. Wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji.
  2. Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.
  3. Wyraża opinię o projektach planów finansowych.
  4. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
  5. Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
  6. Wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium