III Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy zorganizować w listopadzie 2017 roku w Warszawie.

Celem III KNS (tak jak dwóch poprzednich) jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin.

Rejestr zmian dla: III Kongres Nauk Sądowych