Pion Ochrony Informacji Niejawnej

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej

Jan Woźnicki

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 1 (parter).

tel.: 94 34 28 703

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Zakres działalności

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 poz. 1228 z dnia 1 października 2010 r.), która określa zasady ochrony przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym informacji niejawnych niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.

Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Kancelaria Tajna, która zajmuje się rejestrowaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych osobom upoważnionym.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Mateusz Dunder

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 15 (parter).

tel.: 94 34 28 772

Rejestr zmian dla: Pion Ochrony Informacji Niejawnej