Europejski atlas sądowy

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu funkcjonowania internetowej bazy danych o sądach właściwych w sprawach cywilnych i handlowych. Baza ta stanowi element Europejskiego atlasu sądowego do spraw cywilnych. Celem Atlasu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za jego pomocą można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu.

Strony dostępne są poprzez portal internetowy Komisji Europejskiej:

Rejestr zmian dla: Europejski atlas sądowy