Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-25 lutego 2018 roku będzie odbywał się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości podejmowane są działania mające na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać na stronie internetowej: www.FunduszSprawiedliwosci.gov.pl.

Jaką pomoc osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać w ramach Funduszu Sprawiedliwości w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym:

 1. pomoc prawną,
 2. pomoc związaną z psychoterapią, pomoc psychologiczną lub psychiatryczną,
 3. pomoc tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
 4. pomoc materialną, w tym m.in.:
  • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
  • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskiwaniem świadczeń,
  • pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
  • zakup urządzeń i wyposażenia.

Galeria

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem